เครื่องชั่งรถบรรทุก

เครื่องชั่งรถบรรทุกสำหรับชั่งรถพ่วง รถหัวลาก ใช้ขนาดแท่นชั่งกว้าง3เมตร ความยาว18เมตร
image
ขนาดแท่นชั่ง
พิกัดชั่ง
ค่าอ่านละเอียด
3x18m
60ton
10kg
3x18m
80ton
10kg
3x18m
100ton
10kg

แบบลอยหน้าคอนกรีต

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเสมอพื้นหน้าคอนกรีต
ขนาดแท่นชั่งพิกัดชั่ง
ค่าอ่านละเอียด
3x18m
60ton
10kg
3x18m
80ton
10kg
3x18m100ton10kg

แบบเสมอพื้นหน้าคอนกรีต

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าเหล็ก
ขนาดแท่นชั่ง
พิกัดชั่ง
ค่าอ่านละเอียด
3x18m
60ton
10kg
3x18m
80ton
10kg
3x18m
100ton
10kg
แบบลอยหน้าเหล็ก

เครื่องชั่งรถบรรทุก

Best Seller
Pre-Order

1

เครื่องชั่งรถบรรทุก-แบบลอย-หน้าคอนกรีต **ทางขึ้น/ลง แบบคอนกรีต 2ด้าน เหมาะสำหรับชั่งรถ10ล้อ รถ6ล้อ รถกระบะและรถยนต์ขนาดเล็ก**

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

2

เครื่องชั่งรถบรรทุก-แบบลอย-หน้าคอนกรีต **ทางขึ้น/ลงด้านเดียว** **สำหรับชั่งรถ10ล้อ**

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

3

เครื่องชั่งรถบรรทุก-แบบกึ่งลอยกึ่งจม ***สำหรับชั่งรถ10ล้อ รถพ่วง แม่ลูก และรถหัวราก***

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

4

เครื่องชั่งรถบรรทุก-แบบลอย-หน้าคอนกรีต ***สำหรับชั่งรถพ่วงและหัวลาก***

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

5

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอย-หน้าเหล็ก ***สำหรับชั่งรถพ่วงและหัวลาก***

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

6

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเสมอพื้นหน้าคอนกรีต **สำหรับชั่งรถ10ล้อ รถ6ล้อ รถกระบะ และรถยนต์ขนาดเล็ก**

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

7

เครื่องชั่ง ,แบบลอยหน้าเหล็ก, สำหรับชั่งรถพ่วงและหัวลาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

8

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าคอนกรีต มีทางขึ้นลงด้านเดียว เหมาะสำหรับหน้างาน ที่มีพื้นที่แคบๆ พื้นที่จำกัด รถเข้าออกด้านเดียว สำหรับชั่งรถ10ล้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

9

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าคอนกรีต สำหรับชั่งรถ10ล้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

10

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเสมอพื้นหน้าเหล็ก สำหรับชั่งรถ10ล้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

11

เครื่องชั่งรถกระบะ และ 6ล้อ เล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

12

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบกึ่งลอยกึ่งจม สำหรับชั่งรถ10ล้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เครื่องชั่งพื้นขนาดใหญ่

New

107

Locosc- LP7553

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

106

LOCOSC LP751

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

13

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

14

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

15

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

16

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

17

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

18

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

19

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

20

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

21

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

22

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

23

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

24

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

Best Seller

25

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

26

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

27

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

28

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

29

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

30

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

31

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

31

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

32

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

33

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

34

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เครื่องชั่งกันน้ำ

New

35

เครื่องชั่งกันน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

36

เครื่องชั่งกันน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

37

เครื่องชั่งกันน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

38

เครื่องชั่งกันน้ำ-แบบ Floor scale

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

39

เครื่องชั่งกันน้ำ แบบ Floor scale

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

40

เครื่องชั่งกันน้ำแบบ Floor scale

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

41

เครื่องชั่งกันน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

42

เครื่องชั่งกันน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

43

เครื่องชั่งกันน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

44

เครื่องชั่งกันน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

45

เครื่องชั่งกันน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

96

เครื่องชั่งกันน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

97

Jadever JIK-6-CSB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

98

Jadever JIK-8N CSB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

99

Jadever JWI 520

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

100

Jadever JWI 686

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

100

Jadever JWP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

101

SDS IDS04

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

102

SDS IDS05

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

103

SDS IDS06

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

104

SDS IDS 831

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

105

SDS IDS08

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เครื่องชั่งห้องแลป

New

115

ACZET-CY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

114

ACZET CY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

113

ACZET CY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

91

เครื่องชั่งห้องแลป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

90

เครื่องชั่งห้องแลป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

89

เครื่องชั่งห้องแลป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

88

เครื่องชั่งห้องแลป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

87

เครื่องชั่งห้องแลป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เครื่องชั่งแขวน

New

112

Jadever JLT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

111

Jadever JCW-K

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

110

Jadever JC-M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

109

Jadever JC-ll

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

108

Jadever JC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

95

เครื่องชั่งแขวน (โครงเป็นโลหะหนา 8 mm.) ยี่ห้อ Zepper

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

94

เครื่องชั่งแขวน (โครงเป็นอลูมิเนียม อัลลอยด์) ยี่ห้อ Zepper

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

93

เครื่องชั่งแขวน (โครงเป็นอลูมิเนียม อัลลอยด์) ยี่ห้อ Zepper

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

92

เครื่องชั่งแขวน (โครงเป็นโลหะ) ยี่ห้อ Zepper

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

53

เครื่องชั่งแขวน (ตะขอหมุนไม่ได้)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

52

เครื่องชั่งแขวน (ตะขอหมุนไม่ได้)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

51

เครื่องชั่งแขวน (ตะขอหมุนได้ 360 องศา)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ

Best Seller

57

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

56

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

55

เครื่องชั่ง-แบบตั้งโต๊ะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

54

เครื่องชั่ง-ตั้งโต๊ะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เครื่องชั่งนับจำนวนชิ้นงาน